top of page

Vad är ACT?

Acceptans Commitment Therapy (ACT) är ett evidensbaserat förhållningssätt som lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring samt inre perspektivtagande och mindfulness. I kombination med aktiv handling – där forskningsanknuten inlärningspsykologi möter förhållningssätt från yoga, meditation och andra österländska discipliner.

 

Den teoretiska basen är Relational Frame Theory (RFT), en nyare inlärningspsykologisk modell för det mänskliga tänkandet. Som är till hjälp för att förstå hur det språkligt grundande tänkandet och dess inlärda regler i hög grad styr vårt beteende. Det kan även leda till blockeringar då vi försöker kontrollera och eliminera inre processer och känslor.

 

ACT är inte bara en psykoterapeutisk inriktning som fått stor uppmärksamhet inom vårdsektorn, utan även ett hjälpsamt förhållningssätt i bredare mening. I såväl socialt arbete, coaching, ledarskap, organisationsutveckling, den egna vardagen eller för grupper och arbetsteam.

 

Syftet med ACT, helt enkelt, är att skapa sig ett rikt, helt och meningsfullt liv och samtidigt acceptera det lidande som ofrånkomligen hör till.

Vara i kontakt med nuet

Att vara medveten och vara här och nu, leva i nuet. Att få kontakt med det som händer här och nu innebär att på ett flexibelt sätt vara medveten om vår fysiska omvärld eller vår inre psykologiska värld – eller båda samtidigt.

Defusion

Hitta ett annat perspektiv att se på saken, ge akt på sitt tänkande. Vi tar ett steg tillbaka och iakttar vårt tänkande i stället för att kroka i fast i det. Vi håller våra tankar lätt i hand i stället för att hålla dem i stadigt grepp.

Acceptans

Det handlar om att ge utrymme och aktivt acceptera våra privata upplevelser: tankar, känslor och minnen. Öppna upp och ge mer plats åt jobbiga känslor, förnimmelser och impulser. 

Jag-som-kontext

Ren medvetenhet, exempelvis min kropp förändras ständigt hela livet, liksom mina tankar, känslor och olika roller – men det är jag som iakttar dessa förändringar, det förändras aldrig. 

Livsvärden

Veta vad som är viktigt. Hur vill du innerst inne att ditt liv ska vara, vad vill du stå för, vad är viktigt för dig? Vilken riktning vill du ha i livet? Värdena säger vad vi vill stå för här i livet, hur vi vill bete oss, vilken sorts person vi vill vara, vilka egenskaper och starka sidor vi vill utveckla. 

Meningsfull handling

Det handlar om att känna till sina värden och agera därefter. Göra det som krävs, ändamålsenligt handlande innebär att agera effektivt i enlighet med våra värden, vad vi tycker är viktigt och värdefullt. 

Se nedan de sex kärnprocesserna i ACT-hexagonen

ATC-OVERSIKT_edited.png
bottom of page