top of page

Coaching - stresshantering och samtalsstöd

 

Vill du ge dig själv, dina chefer och medarbetare bättre förutsättningar och stärka ledarskapet i ditt företag? 

 

Tillsammans skapar vi fler engagerade, motiverade och friska medarbetare!

Är du chef:

 

Vill du ge din organisation utrymme att växa? Vill du ge din personal de bästa möjliga förutsättningarna för att samarbeta väl och må bra på jobbet?

Oavsett om du har ett litet eller stort företag så kan kommunikationen med personalen ibland vara utmanande. Även erfarna chefer kan behöva stöd och coaching för att stärka sitt ledarskap.

 

För att förebygga risken för sjukskrivning och utmattning kan din personal må bra av att bli erbjuden stresshantering och samtalsstöd.

 

Vi stöttar och vägleder chefer och medarbetare både förebyggande och i kriser. Ofta kan det vara effektivt att ta in en extern samtalspart som kan bidra med nya insikter och andra perspektiv.

 

Coaching som stresshantering och mental träning är avdragsgill, läs mer på Skatteverkets hemsida.

ACT coach för företag i Stockholm

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

 • Coachar chefer till att bli ännu bättre chefer – tydlighet – våga göra uppföljning – ta svåra samtal och konsten att ”lyssna”

 • Coachar i stresshantering och mental träning - syftet är att skapa förståelse och sundare balans i livet

 • När en medarbetare ofta är sjukskriven – undersöker vi tillsammans vad det handlar om. Det kan finns bakomliggande saker personen inte vågar ta upp eller säga till sin chef

 • När det finns konflikter i arbetsgruppen – stötta medarbetarna i konflikthantering och samtal

 • Ge stöd till karriärvägledning – för att hitta nya möjligheter inom eller utanför företaget

 • En kollega/anhörig har blivit svårt sjuk eller omkommit – krishantering och stöd i sorgbearbetning

Hur fungerar coaching för ditt företag?

Första samtalet inhämtar vi informationen om ditt nuläge och det som du idag upplever inte fungerar i organisationen. Vi tydliggör ditt önskade läge, sätter delmål och mål. Därefter skräddarsys ett förslag till dig där även kostnaden presenteras.

 

Några positiva effekter du kan förvänta dig med coaching är;

 • Stärkt företagskultur och engagemang

 • Ökad motivation

 • Minskad sjukfrånvaro

 • Tydligare ledarskap

 

Efter att vi kommit överens om omfattning och tid för samarbetet planerar vi in samtalen och arbetet kan börja! 

Var ses vi?

Om du föredrar kommer vi till ditt kontor eller så träffas vi i vår lokal på Skeppsbron 32 i Gamla Stan, vi kan även ses online om det passar dig bättre.

Alla samtal sker under sekretess, vi är medlem i Psykosyntesförbundet och har handledning samt ansvarsförsäkring.
 

För anställda

Vad har man för rättigheter som anställd när det kommer till samtalsstöd på jobbet? 

Din arbetsgivare är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Om du mår dåligt på din arbetsplats ta upp det med din närmsta chef. Din arbetsgivare har skyldighet att ta det på allvar och agera därefter.  

 

Arbetsmiljöverket:

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsgivarens-ansvar-for-arbetsmiljon/

Vill du ge din chef förslag på hur organisationen kan bli bättre med hjälp av coachande individuella samtal?

Förslag inför anställdas samtal med ledningen;

 • Vi har utmaningar i arbetsgruppen

 • Jag har undersökt alternativ för att komma vidare

 • Tidsplan, rapportering och uppföljning

 

Varmt välkommen att kontakta oss för frågor eller offert på;

info@actcoach.se eller ring 070-640 48 44.

bottom of page