top of page
goose.jpg

Parterapi

Vill ni skapa en starkare relation tillsammans med hjälp av evidensbaserad ACT terapi?

Lär dig uttrycka dina känslor och behov för att skapa en djupare relation till din partner.

Förstå varandra på ett djupare plan och hitta långsiktiga lösningar i er kommunikation.

Jag är van vid att hjälpa till att tydliggöra problembeteenden i relationen och ge tips på alternativa beteenden. Men förutsättningen är att ni båda vill gå i parterapi. Och jag stöttar er båda likvärdigt med att hitta nya vägar att återskapa tillit och kommunikation.

 

Relationsterapi kan också vara hjälpsamt i början av en relation, att tillsammans ta reda på sina egna värderingar och empatiskt förmedla dem till varandra. Tidigt få förståelse för varandras olikheter och utrycka förväntningar och önskningar om relationen och varandra.

"Jag och Terese kände att vi höll på att glida ifrån varandra. Men efter våra samtal med Åsa har vi lärt oss mycket om varandra och om oss själva. Vi har fått verktyg att använda oss av i vardagen som gör att vi nu lever som vi själva vill tillsammans och har fått bättre balans i vårt förhållande." - Stefan 47 år

bottom of page